سفارش تبلیغ
صبا ویژن

توی دلــــ?*????*? ???????ــم جز عشــــ?*????*? ???????ـــــــق تو علاقه ای رواج نیست

 

اونقدر هواموداری که اکســ????????? ????????ــــیژن احتیاج نیست

 

کنارتو من فاتح تقدیر این زندگیم??????? ????????

 

بعداز یه عمرتازه دارم باتــــو میفهمم که کیم

 

این پای هم موندنمــــ???? ????????ـــون فراتر از تعهده

 

قلمـــ???? ????????ـــــرو احساس ما بیشتر از عشــــ??? ????????ــــق شده

 

وقتی که ارامش تــــ???? ????????ـــو جهانمو تسخیر کرد

 

تمام رویاهامو این حضورتوتعبیر کرد

 


چهارشنبه 93/11/29 10:22 عصر مارال