سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند

 

 

 فایده ندارد

 

 

 اما

 

 

 دوستت دارم های " تو "چه غوغایی می کند

 

 

 روحم را تازه می کند

 

پس بدان محـــــــکم ترین برهـــــان عــــــشق

 


اعتـــــــــماد است 

 

 

 







چهارشنبه 93/11/29 10:14 عصر مارال